Scholen

Door het gebruik van alcohol en drugs komen veel jongeren in de problemen. Denk hierbij ook aan verkeersongevallen, geldschulden en criminaliteit. Voor de scholen hebben wij een aantal voorlichtingen, zoals hieronder beschreven. Veiligheid en weerbaarheid lopen altijd als een rode draad door de voorlichtingen van PRAT. Bij de voorlichtingen voor de ‘15 plussers’ proberen wij zoveel mogelijk instanties te betrekken (zie voortgezet onderwijs 15 jaar en ouder). Deze instellingen geven voorlichting over het gebruik van middelen in combinatie met hun vakgebied, b.v. Veilig Verkeer Nederland (VVN)  alcohol in het verkeer en de GGD met alcohol en seks.

Basisschool, groep 8

Voor deze beginnende pubers hebben wij een voorlichtingsprogramma dat voornamelijk gericht is op ‘alcohol’(-gebruik). De kern van het programma bestaat uit een totaal van 24 vragen en stellingen hierover. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een schatkist, gevuld met 24 goudstaven. In iedere goudstaaf zit een vraag of stelling. De leerling kiest een staaf, leest de vraag of stelling voor en krijgt de gelegenheid om zelf te antwoorden. Vervolgens mag de klas reageren. Wanneer het onderwerp voldoende is behandeld mag een andere leerling de volgende goudstaaf uitkiezen.

Erg belangrijk in deze voorlichting is dat de discussie onder leeftijdsgenoten plaatsvindt. Zo blijft de discussie op hun eigen niveau. Er wordt afgesloten met het verloten van een T-shirt, uitdelen van een PRATpen en een nawoord van de voorlichter(s).

Voortgezet Onderwijs 12 – 15 jaar

Met dit voorlichtingsprogramma richten wij ons speciaal op de leeftijdscategorie 12 – 15 jaar. Het is mede-ontwikkeld door jonge ervaringsdeskundigen. De kern van het programma ziet er als volgt uit:

  • eigen verhaal ervaringsdeskundige PRAT
  • ervaringen
  • sociale contacten / omgang met ouders
  • experimenteren
  • gevaren
  • verslaving
  • ‘nee’ zeggen
  • vroegsignalering middelengebruik

Voortgezet Onderwijs 15 jaar en ouder

Voor deze doelgroep zijn er diverse voorlichtings-mogelijkheden. Eén van de mogelijkheden is het debatspel. Aan de hand van stellingen en rollenspellen wordt er een lagerhuis gevormd in de klassen. Leerlingen gaan met elkaar in discussie.

Een andere mogelijkheid is om in gesprek te gaan met ervaringsdeskundigen.

Een derde mogelijkheid is om met andere instellingen, zoals VVN en GDD, een projectdag te organiseren. Zo zijn er natuurlijk allerlei combinaties te maken met de verschillende voor handen zijnde instellingen. De samenstelling is flexibel en hangt van de vraag en behoefte van de school af. Leerlingen werken dan een hele dag aan deze onderwerpen d.m.v. gesprekken, rollenspellen, cabaret en voorlichtingen. Ieder uur krijgen ze met één van deze onderwerpen te maken.

Ouders

Tevens is er aansluitend een ouderavond met als thema: “Wie een kind heeft, is geen toeschouwer meer”.
Aan deze avond werken alle instellingen mee die overdag ook ingezet zijn. Deze ouderavonden worden over het algemeen goed bezocht (±100 ouders). Vooral wanneer (indien financieel mogelijk) voor de ouders ook het theater ingezet wordt. Toch is het nog niet goed genoeg. Wij moeten een manier zien te vinden om nog meer ouders naar deze avonden te krijgen en zijn hierover in gesprek met de diverse scholen.
Wij denken dat deze manier van voorlichting van groot belang en zo succesvol is, omdat we heel veel jongeren en ouders tegelijk bereiken op een frisse en afwisselende manier.

Onderzoek en evaluaties

Wij voeren in de klas soms een kleine test uit door middel van vragenlijsten. De leerlingen kunnen hierin vragen beantwoorden/hun mening geven over o.a. alcohol, drugs, uitgaan, sport, waar geef je je geld aan uit, omgang met ouders/vrienden, vrije tijdsbesteding enz. Door middel van deze test kunnen wij het percentage berekenen van hoeveel leerlingen er al alcohol drinken, weerbaarheid, hoe de omgang met hun ouders is, waar ze hun geld aan uit geven, wat ze belangrijk vinden enz. Zo krijgen wij, maar ook de school, een aardig beeld van wat er leeft onder deze jongeren. Ook verschil van denken en doen tussen een jongen en een meisje komt zo in beeld. Wij kunnen hier in onze voorlichtingen rekening mee houden en hierop anticiperen, zodat de voorlichting goed aansluit bij de belevingswereld van de jongeren van vandaag. Door middel van evaluatieformulieren voor de leerling, ouder of docent bekijken we of de voorlichting goed is geweest en wat eventueel anders kan in de toekomst.

Reacties leerlingen

Hieronder volgen een aantal reacties van leerlingen op onze voorlichtingen.

“Ik vind dat sommige mensen uit mijn klas dit echt nodig hebben, want die weten de gevolgen ervan niet. Dat zie je ook wel in andere klassen.”

“Ik ben blij met de voorlichting omdat ik mezel wel in de verhalen herkende en ik nu goed de risico’s ken.”

“Een goede/belangrijke voorlichting waar we heel veel aan hebben. Zeker voor herhaling vatbaar.”

“Prat geeft niet alleen voorbeelden en nadelen van drugs/drank. Ze geven ook eigen ervaring waardoor ze goed tips kunnen geven.”

“Ik vind het goed dat deze mensen deze voorlichting aan ons geven want je krijgt er een heel ander beeld van.”

Reacties docenten

Hieronder volgen een aantal reacties van docenten op onze voorlichtingen.

COG Drenthe:

“PRAT:
* Preventief – verhaal – levensecht
* Realistisch – in het gesprek geven ook kinderen aan waar ze mee bezig zijn. 10-, 11-jarigen die alcohol gebruiken.
* Alternatief – meest ‘goedkope’ voorlichting met inhoud met ervaringsdeskundigen. Bij kinderen kom het aan en binnen.
* Toegevoegde waarde – vrijwilligers met zo’n inhoudelijke boodschap. Van grote waarde voor onze toekomstige generatie. Overbruggen van ‘hiaten’ in overheid voorlichting voor kinderen.

Ga vooral door!”

CBS de Eshorst:

“Ieder jaar worden kinderen van groep 8 van onze school op een bijzonder goede wijze geïnformeerd over (de gevaren van) alcohol en drugs. Te vroeg? Nee, op het juiste moment en op een treffende manier. Dát zouden we graag zo willen houden!”

CSG Beilen:

“Als school hebben we de afgelopen jaren een beroep kunnen doen op Prat. Ze geven goede voorlichting aan onze leerlingen. Er wordt preventief gewerkt! Dit is van groot belang voor de toekomst van onze jongeren.”

CBS Schutkampen:

“Ik denk dat het zeker belangrijk is dat de activiteiten worden voortgezet, omdat:
a. de leerlingen (bovenbouw) in een wereld (maatschappij) opgroeien die vol zit met ‘verleidingen’.
b. gastlessen van Prat zijn belangrijk, omdat deze specialisten de leerlingen kunnen voorlichten en op deze manier een ‘spiegel’ kunnen voorhouden!
c. de leerkrachten aan deze materie niet toekomen.
d. dit bij de leerlingen thuis vaak niet wordt besproken.”

OBS Bosvlinder:

“Preventief handelen voorkomt problemen in de toekomst. Beter vooraf handelen dat voorkomt veel ellende. Investeren in voorlichting/preventie is goed geïnvesteerd geld, reparatie achteraf is vele malen duurder.”

Facebook
PRAT staat ook op Facebook. Hier kun je ook berichtjes en foto's plaatsen.

Kijk hier