Gespreksgroepen

In januari 2001 ging PRAT met een subsidie voor meerdere jaren van het Projectenfonds van de Rabobank en Assen-Rolde-Smilde van start met drie “Gespreksgroepen voor Ouders”.

Vaak hebben de ouders al een lange geschiedenis van hulpvragen achter de rug en hebben grote behoefte aan ‘erkenning van’ en ‘ondersteuning bij’ hun moeilijke situatie. Zelfhulp is een vorm van zorg, waarbij de betrokkenen een gedeelde problematiek hanteerbaar maken in een groep, zonder tussenkomst van professionele hulpverleners. In dit geval ligt de problematiek in de sfeer van verslaafde kinderen. Het onderlinge contact tussen lotgenoten heeft zijn waarde bewezen: men voelt zich minder eenzaam en weerbaarder. Veel ouders leren door deelname aan de gespreksgroep beter voor zichzelf en de eventuele niet-verslaafde kinderen op te komen, en het recht op een stuk eigen leven op te eisen.

In de loop van de afgelopen jaren is het taboe op het hebben van een kind dat verslaafd is verminderd. Informatie opzoeken en chatten op internet is voor veel mensen gewoon geworden. De vraag naar een gespreksgroep is onder andere hierdoor minder geworden en hebben we de drie groepen samengevoegd tot één gespreksgroep. De gespreksgroep wordt geleid door een ervaringsdeskundige (‘een ouder van’). De waarde van ervaringsdeskundigheid blijkt van belang voor zelfregie en ook bij preventie. Professionals erkennen de waarde van ervaringsdeskundigheid steeds meer en zien het als een aanvulling op de professionele kennis. De mensen die zich willen aanmelden voor de gespreksgroep bellen PRAT, o.a. na verwijzing door de Verslavingszorg Noord Nederland (VNN), Algemeen Maatschappelijk Werk en de Landelijke Stichting van Ouders van Drugsverslaafden (LSOVD).

Tweemaal per jaar wordt het infoboekje PRATPRAAT uitgebracht. De inhoud wordt vóór en deels dóór ouders samengesteld.

Facebook
PRAT staat ook op Facebook. Hier kun je ook berichtjes en foto's plaatsen.

Kijk hier