Voorlichting

Door het geven van een laagdrempelige, horizontale voorlichting aan ouders /verzorgers, leerkrachten, instellingen en aan de jongeren zelf, is PRAT vanuit zijn doelstelling aan de slag gegaan. Bij het geven van voorlichting wordt samengewerkt met ervaringsdeskundigen (ex-gebruikers). Zij vertellen o.a. hun persoonlijke verhaal.

De voorlichting is gericht op :

 • Bewustwording
 • Weerbaarheid
 • Feitelijke informatie over middelen
 • Opvoeding / ontwikkelingsfasen jongeren
 • Vroegsignalering middelengebruik
 • Bespreekbaarheid
 • Preventie

Infolijn

Daarnaast is er een informatielijn geopend met als doel :

 • Het bieden van een luisterend oor.
 • Informatie / voorlichting geven, waar nodig adviserend betreffende doorverwijzing naar professionele hulpverlening.
 • Bespreekbaar maken van middelengebruik en bijkomende problematiek.
 • Preventie.
 • Aanmelding gespreksgroep / contact deelnemers gespreksgroepen.
Facebook
PRAT staat ook op Facebook. Hier kun je ook berichtjes en foto's plaatsen.

Kijk hier