Van de voorzitter

In de pers is de laatste jaren steeds meer aandacht gekomen voor de nadelen van alcohol gebruik onder jongeren. ‘Coma zuipen’ is een begrip geworden. Steeds meer jongeren worden volkomen laveloos opgenomen in het ziekenhuis. Naast het “coma zuipen “ is het gebruik van GHB schrikbarend toegenomen.

Onze ervaringsdeskundigen van dit jaar zijn zonder uitzondering GHB en alcoholverslaafd en het merendeel is op 12 jarige leeftijd begonnen met gebruik!

We hebben het nog lang niet gehad want volgens vele deskundigen is dit  nog maar het topje van de ijsberg. Het grote verschil tussen alcohol- en drugsgebruik is de maatschappelijke acceptatie. In heel veel gezinnen is het nog  gebruikelijk dat kleine Jantje bij de verjaardag van oma mag proeven van het borreltje. Op je tiende verjaardag het eerste  biertje,  is ook geen uitzondering. Men is zich niet bewust dat alcohol op zeer jonge leeftijd grote gevolgen kan hebben en een kans op een goede opleiding en baan verkeken zijn. Bij een feestje hoort dus kennelijk alcohol. Dit komen wij in Midden Drenthe tegen ! Kinderen zien het drankgebruik van en in hun omgeving als voorbeeld. Kan dit kwaad? Alle deskundigen zijn het wel over eens: “Jawel, heel veel”. Maar dat betekent nog lang niet dat het gebruik ook minder wordt, voorlichting is en blijft nodig.

Voorlichting geven over alcohol is dus niet alleen voorlichting geven aan kinderen, zoals PRAT al doet vanaf de hoogste klassen op de basis school. Het is ook voorlichting geven aan de ouders, op ouderavonden, verenigingen en clubs waar wij ouders, ooms en tantes, vrienden en kennissen bereiken.  PRAT betrekt dus de hele omgeving van het kind bij de voorlichting. Het is een maatschappelijk probleem dat breed aangepakt moet worden.  PRAT heeft vele ingangen in het onderwijs. Het afgelopen jaar zijn we druk geweest de doorlopende leerlijn in onze gemeente verder door te voeren ook zijn we in een vergevorderd stadium met een nieuwe weerbaarheidstraining voor groep 7 en de brugklas van het Voort gezet onderwijs. Steeds meer leerlingen, ouders,  scholen en  gemeenten zijn doordrongen van het feit dat het drinken van alcohol onder de 16 echt niet  kan en niet meer van deze tijd is.

Jan Langenkamp, voorzitter

Bekijk hier het jaarverslag 2011 >>

Facebook
PRAT staat ook op Facebook. Hier kun je ook berichtjes en foto's plaatsen.

Kijk hier