Organisatie

Om haar doelstellingen te bereiken heeft PRAT zich georganiseerd in een Dagelijks Bestuur (D.B.), een Algemeen Bestuur (A.B.), werkgroepen en een Begeleidings-commissie.

  • D.B. bestaat uit 2 personen en doet voorstellen t.a.v. beleidsbepalingen.
  • D.B. handelt spoedeisende zaken af en houdt zich bezig met de PR-activiteiten, netwerkvorming en het onderhouden van contacten.

 

  • Het A.B. bestaat uit 5 personen.
  • Het A.B. is het orgaan waar besluitvorming plaatsvindt d.m.v. stemming over de D.B.-voorstellen, die voorbesproken zijn en waarover stemming heeft plaatsgevonden in de werkgroepvergaderingen.
  • Eén D.B.-lid stemt namens het D.B. tijdens de A.B.-vergaderingen.
  • Bij gelijke stemming stemt de voorzitter mee en is daarmee doorslaggevend.

Bestuursleden

Jan Langenkamp – voorzitter (tevens D.B.–lid)
Mia Hatzmann – penningmeester / secretaris (tevens D.B.-lid)
Evert Jansen – lid
Karin van Beek – lid
Peggy Eiromkuy – lid

De Begeleidingscommissie

De begeleidingscommissie ondersteunt het Dagelijks Bestuur op het gebied van organisatie en beleid.

  • Dhr. A.G. de Bruijn
  • Dhr. J. van der Haar
Facebook
PRAT staat ook op Facebook. Hier kun je ook berichtjes en foto's plaatsen.

Kijk hier