Kantoor

Kantoorbezetting

  • Wilma van de Steeg, coördinator PRAT team en administratieve kracht.
  • Peter Bruulsema, boekhouder.
  • Hanneke Gordinou de Gouberville, voorlichtster basisonderwijs.
  • Mirjam Botter, PR
  • Francis de Wilde, voorlichting
  • Jantina Korthuis, voorlichting
  • Trijnie Kooistra, voorlichting
  • Jan Bosma, voorlichting

Projectplaats Werkstraffen

Sinds 1 juli 2003 is PRAT een officiële Projectplaats Werkstraffen geworden van Reclassering Nederland, Verslavingszorg Noord Nederland (VNN), het Leger des Heils en de Raad van de Kinderbescherming. PRAT heeft regelmatig te maken met ervaringsdeskundigen, die door hun gebruik in aanraking zijn gekomen met justitie. Indien de opgelegde straf een werkstraf impliceert, kan deze bij PRAT ingelost worden. Deze uren zijn door kantoorwerkzaamheden en het geven van voorlichtingen ingevuld.

Arbeidsrehabilitatie

Veel mensen die last hebben (gehad) van een psychiatrische aandoening vinden het moeilijk om terug te keren naar werk of scholing. Ze zijn onzeker over hun mogelijkheden. Op hen is arbeidsrehabilitatie gericht. Met arbeidsrehabilitatie wordt gericht gewerkt aan het herstel van arbeidsmogelijkheden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘voorschakel-trajecten arbeidsintegratie’. Dit is een individueel traject dat op individuele wensen is afgestemd. Gemiddeld duurt een traject tussen de 12 en 18 maanden. DAAT-Drenthe (Dagbesteding, Arbeid, Arbeidsrehabilitatie en Training) is een onderdeel van GGZ Drenthe en richt zich specifiek op arbeidsre-integratie en sociale activering. Een individueel traject arbeidsrehabilitatie is hierbij een mogelijkheid van DAAT-Drenthe. Ook werden we benaderd door PTZV (Psychiatrische thuiszorg voor verslaving) om een cliënt te plaatsen.

Vrijwilligersteam

De vrijwilligers van PRAT werken vanuit een sociaal-maatschappelijke betrokkenheid en een oprechte wens van ervaringsdeskundigen (ex-verslaafden en ouders van verslaafde kinderen) te helpen voorkomen dat jonge mensen in dezelfde valkuil van middelen terechtkomen. O.a. deze ‘verbondenheid in streven’ maakt dat het Pratteam in de jaren gegroeid is tot een hecht team. Het beleid van PRAT ten aanzien van vrijwilligers is dat het werk in materiele zin niets oplevert, maar dat het de vrijwilligers ook niets mag kosten. Telefoon- en reiskosten die worden gemaakt ten behoeve van de voorlichting, gespreksgroepen, teambesprekingen etc. worden gedeclareerd. Voor de continuïteit van het werk is het gevoel van saamhorigheid van het team belangrijk, zodat er weinig verloop is. Zorg voor elkaar, veiligheid, waardering en respect zijn het cement van een vrijwilligersorganisatie. Bestuur, secretariaat en de uitvoerders binnen de verschillende werkgroepen zijn ieder op hun terrein bezig de gezamenlijke doelstelling te realiseren. Eenmaal per jaar is er met het hele PRAT-team een gezellig samenzijn. Bij verjaardagen van de vrijwilligers wordt een kaartje met een cadeaubon gestuurd of bijvoorbeeld bij langdurige ziekte een bloemetje. Het aantal vrijwilligers varieert tussen 20-25 personen. Deze schommeling wordt m.n. veroorzaakt door het verloop binnen de groep ervaringsdeskundigen. Dit heeft als reden hervatten van opleiding en/of werk en helaas soms (tijdelijke) terugval in gebruik.

Kantoor

PRAT huurt van de gemeente een kantoorruimte in de Villa Maria te Smilde, waar het secretariaat gevestigd is. De inrichting van dit kantoor is gerealiseerd middels een gift van het Oranje Fonds. Voor de verzorging van het secretariaat heeft de stichting sinds 1 januari 1999 een eigen administratieve kracht in dienst voor 18 uur per week. Daarnaast neemt deze persoon op vrijwillige basis de coördinerende taken op zich. Samen met de administratieve taken is dit een fulltime baan. Tevens is er minimaal twee dagen per week een bestuurslid aanwezig.

Facebook
PRAT staat ook op Facebook. Hier kun je ook berichtjes en foto's plaatsen.

Kijk hier