Nieuw jaar, nieuwe regels! Van 16 naar 18!

Van de website van de Rijksoverheid:

Jongeren en alcohol

Voor jongeren is (te veel) alcohol extra schadelijk. De overheid wijst daarom jongeren en hun ouders op de risico’s van alcohol. Onder andere door campagnes en voorlichting. Sinds 1 januari 2014 is het verboden aan jongeren onder de 18 jaar alcohol te verkopen.

Gezondheidsrisico’s van alcohol voor jongeren

Alcohol is, vooral bij jongeren, schadelijk voor de gezondheid:

  • Alcohol drinken is schadelijk voor de ontwikkeling van de hersenen en andere organen die in de groei zijn. Uit een onderzoek blijkt een duidelijk verband tussen schoolverzuim en veel alcoholgebruik.
  • Alcohol drinken op jonge leeftijd kan leiden tot problemen met alcoholgebruik op latere leeftijd (verslaving).
  • Jongeren lopen sneller het risico alcoholvergiftiging te krijgen. Daarom is het voor jongeren onder de 18 jaar beter om helemaal geen alcohol te drinken.

Daarnaast speelt alcohol een grote rol bij agressie, geweld en ongelukken in het verkeer.

wat-zijn-de-risicos

Overheid strenger voor drinkende jongeren

Het kabinet pakt drinkende jongeren strenger aan. Sinds 1 januari 2014 zijn alle jongeren onder de 18 jaar strafbaar als ze alcohol bij zich hebben op voor publiek toegankelijke plaatsen. Ook is het verboden om alcohol te verkopen aan jongeren onder de 18 jaar.

hoe-komen-jongeren-aan-drank
Facebook
PRAT staat ook op Facebook. Hier kun je ook berichtjes en foto's plaatsen.

Kijk hier