PRAT

Op deze website kun je lezen over Stichting PRAT. Het Preventie Advies Team van Drenthe op het gebied van alcohol en drugs.

Ook lees je hier over de voorlichting die wij geven op scholen en over ouders die wij ondersteunen.

Geschiedenis en ontstaan

Op 21 juli 1995 overleed een jonge vrouw uit Hoogersmilde ten gevolge van XTC-gebruik. Een aantal verontruste ouders nam toen het initiatief voor een zelfzorgnetwerk. Dit werd het Preventie Advies Team (PRAT), dat voor het merendeel bestaat uit inwoners van Smilde die óf ouder zijn en/of beroepsmatig met jongeren te maken hebben, of hebben gehad. Vanuit hun betrokkenheid met jeugd en de problematiek zetten zij zich op vrijwillige basis in voor PRAT.

Met subsidie van de toenmalige gemeente Smilde – tegenwoordig gemeente Midden-Drenthe – is PRAT opgericht in augustus 1995 en ging na acht maanden van voorbereiding en trainingen van o.a. CAD, GGD en JAB op 20 april 1996 van start met de volgende doelstelling:

  • Alle inwoners van ons werkgebied bewust maken van het middelengebruik*, de bijbehorende problematiek en de gevolgen hiervan voor de samenleving.
  • Als schakel fungeren tussen jeugd, volwassenen en hulpverlening.

Dit onder het motto: “Je hebt je toekomst in eigen hand”, niet alleen als individu, maar zeker ook als samenleving. Wij streven er naar dat ‘drugs/alcohol’ een bespreekbaar onderwerp wordt binnen het gezin/de samenleving. Als instrument  gebruiken wij de voorlichting over middelen en de gevolgen van gebruik, teneinde een proces van bewustwording in gang te zetten bij volwassenen en jeugd. Hiermee willen wij trachten het gebruik/misbruik terug te dringen.

*   ‘middelen’  wordt door PRAT breed gezien. Naast alcohol en drugs horen hier ook medicijn- en gokverslaving bij.

Contact
Hoofdweg 24
9422 GA Smilde

0592-412013

ma t/m do
9.00-12.00 uur

Email
info@pratdrenthe.nl

Zorgverzekering
Hulp bij het kiezen voor een Zorgverzekering voor Studenten - KLIK HIER
Facebook
PRAT staat ook op Facebook. Hier kun je ook berichtjes en foto's plaatsen.

Kijk hier